Το Patenkali είναι λίπασμα που η κύρια αναλογία του είναι K2O (οξείδιο του καλίου) ,MgO(οξείδιο του μαγνησίου ) και SO3 (τριοξείδιο του θείου) . Αυτό σημαίνει ότι μας καλύπτει μεγάλο ποσοστό των αναγκών μας όσον αφορά τα κηπευτικά και τα όλα τα καρποφόρα δέντρα .Εδώ και χρόνια το Patenkali έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα λιπάσματα για εφαρμογή σε βιολογική καλλιέργεια και αυτό διότι τα συστατικά του προέρχονται από αποθέσεις αλάτων προερχόμενων από την θάλασσα .  Είναι λίπασμα το οποίο είναι κατάλληλο για όλα τα εδάφη ανεξαρτήτως PH και δομής . Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και σε αρχικό στάδιο (προϊόν βασικής λίπανσης ) αλλά και σε ανεπτυγμένα φυτά ( επιφανειακά γύρο από το φυτό-δέντρο) .Χρησιμοποιώντας το καταφέρνετε να δώσετε στο φυτό σας ανθεκτικότητα απέναντι σε ασθένειες και έντομα όπως και επίσης να το ενισχύεται με αποτέλεσμα να λάβετε εύρωστους μεγάλους και πλούσιους σε χυμούς καρπούς μεγάλο ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την ποσότητα .

Από εμάς για εσάς βιολογικά
ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ